ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
doradztwo, diagnozy, coaching, szkolenia
YCYes-Consensus sp. z o.o.
Izabelli 4/11, 01-738 Warszawa, tel. (22) 66 33 770, e-mail: